Türkçe - English


ÇALIŞMA ALANLARIMIZ


İlgi Hukuk; Şirketler Hukuku ve Ticaret Hukuku kapsamında, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirkete geniş yelpazede hukuki yardım ve danışmanlık sağlamaktadır. Şirketlerin ileride karşılaşabilecekleri muhtemel uyuşmazlık ve ihtilaflar hakkında da danışmanlık verilmektedir.

Verilen hizmetlerden bazıları şöyledir:


İlgi Hukuk uzman ve tecrübeli avukat kadrosuyla her çeşit ve ölçekte ticari ihtilaftan kaynaklanan davaları yerel mahkemeler ve uluslararası tahkim merkezleri nezdinde takip etmektedir.İlgi Hukuk, şirketlerin ticari hayatta ihtiyacı olan her alanda sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi, sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve tadiline büyük önem vermektedir. Bunu yaparken benimsediği önleyici hukuk hizmeti prensibiyle, ileride doğması muhtemel uyuşmazlıklara ve müvekkillerinin potansiyel tarafına göre özenle sözleşmeleri hazırlamaktadır.İlgi Hukuk, yerel ve uluslarası nitelikte, ticari ihtilaflardan kaynaklanan davalar başta olmak üzere her alanda dava, tahkim ve uyuşmazlık çözümü hizmeti vermektedir.

Kurulduğu günden bu güne, çeşitli sektörlerde birçok büyük ölçekli ve karmaşık ihtilafın çözümünde danışmanlık ve dava takip hizmeti verilmiş olup, davaların her aşamada takibi yapılmaktadır.

Bu kapsamda dava ve uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk ve sulh uygun düştüğü ölçüde tercih edilmekte olup, ofisimiz dava neticelenmeden uzlaşma durumunda müvekkillerinin haklarının en üst düzeyde korunmasını gözetmektedir.


Müvekkilerine İş Hukuku alanındaki birikimiyle her türlü desteği veren Büromuz; özellikle,


Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ve bu doğrultuda gerçekleşen yenilikler ile Türkiye yabancı yatırımcılar için cazip bir ülke haline gelmiştir. Ayrıca son yıllarda ülkemizdeki yabancı nüfusu da ciddi anlamda artmıştır.

Buna bağlı olarak İlgi Hukuk yabancılara geniş yelpazede hukuki hizmet vermektedir.

Bu kapsamda verilen hizmetlerden bazıları şöyledir:


Alacağın tahsili amacıyla icra ve iflas takipleri hem şirket ve şahıs bazında hem de kurumların toplu alacaklarının takibi bazında yürütülmektedir.

Bu kapsamda büromuz çok uzun yıllardır şirketlerin/bankaların toplu alacaklarının takibi işlemlerini sürdürmektedir.

Müvekkil şirketlerin müşterilerinden tahsil edemediği alacaklarının takibi tecrübeli avukatlar, uzman adliye personeli ve çağrı merkezi ekibi tarafından hızlı biçimde tahsilatı sağlama hedefiyle yürütülmektedir. İlgi Hukuk bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar neticesinde müvekkillerinin toplu alacaklarının takibinde de gerekli tecrübeye, bilgi birikimine ve teknik donanıma sahip olup bu hususta uzmanlaşmıştır.


Büromuz Fikri Mülkiyet Hukuku alanında; marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgili ihlallerin önlenmesi için gerekli hukuki korumanın sağlanması ve dava açılması durumunda dava takibi konusunda hukuki destek vermektedir. Aynı zamanda; marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ülke içinde ve uluslararası tescilinin sağlanmasında danışmanlık verilmektedir.


Büromuz Ceza Hukuku alanında, soruşturma aşamasından başlayarak, dava açılması durumunda dava takibi hizmeti vermekte olup, talep halinde muhtemel cezai yaptırımlara ilişkin hukuka uygunluk denetimi sağlamaktadır.


İdari ve vergisel uyuşmazlıkların mahkemeler nezdinde dava takibi yapılmaktadır. Yine dava öncesi ihtilafların çözülmesi, görüşme ve yazışmaların takibi hususlarında da hizmet verilmektedir


Büromuz yazılı veya görsel basın ve medya yoluyla müvekkillerinin kişilik haklarını ihlal eden eylemler neticesinde gerekli tüm hukuki prosedürü yürütmekte, içeriğin kaldırılması, tekzip ve Basın İlan Kurumu başvurularını sağlamaktadır. Ofisimiz, eş zamanlı olarak kişilik haklarına saldırı teşkil eden haberlerin içeriğinin ivedilikle engellenmesi için çalışırken diğer yandan maddi ve manevi tazminat davalarının takibini yapmaktadır.

Ayrıca reklam, telif, yapım, yayın, ajans vb. her türlü medya konularında sözleşmelerin hazırlanması, medya şirketlerinin kurulum süreci, işlem ve faaliyetlerinin hukuki yönden denetlenmesi ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.Ülkemizde enerji piyasası lisans, izin, ruhsat, özelleştirme, teşvik ve tarifler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenmiş ve geliştirilmiştir. İlgi Hukuk, Elektrik, Doğalgaz, Petrol ve LPG piyasasında faaliyet gösteren müvekkillerine enerji mevzuatı kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Enerji Hukuku alanında hukuki danışmanlık verilen temel konu başlıkları ise şöyledir;

İlgi Hukuk, bankalara, finans kuruluşlarına, kredi kullanan şahıs ve şirketlere geniş yelpazede hukuki destek sağlamaktadır.

Verilen hizmetlerin bazıları şöyledir.


İlgi Hukuk; uzun yıllardır havacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Aynı zamanda sektör içi birleşme ve devralmalara imza atmış, bu kapsamda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Rekabet Kurumu başvurularını neticelendirmiştir. Hava taksi işletmelerine hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Büromuz, ulusal ve uluslararası havacılık mevzuatına hakim ekibiyle dava ve uyuşmazlıkların çözümünde önemli rol oynamaktadır.