Türkçe - English


ÇALIŞMA ALANLARIMIZ


İlgi Hukuk, Şirketler Hukuku kapsamında geniş yelpazede hukuki yardım ve danışmanlık sağlamaktadır. Verilen hizmetlerden bazıları şöyledir:


Ayrıca; şirketlerin karşılaştığı veya ileride karşılaşabilecekleri muhtemel uyuşmazlık ve ihtilaflar hakkında danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda, her çeşit ve ölçekte ticari ihtilaftan kaynaklanan davalar yerel mahkemeler ve uluslararası tahkim merkezleri nezdinde yürütülmektedir.


İlgi Hukuk, şirketlerin ticari hayatta ihtiyacı olan her alanda sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi, sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve tadiline büyük önem vermektedir. Bunu yaparken benimsediği önleyici hukuk hizmeti prensibiyle, ileride doğması muhtemel uyuşmazlıklara ve müvekkillerinin potansiyel tarafına göre özenle sözleşmeleri hazırlamaktadır.


Müvekkilerine İş Hukuku alanındaki birikimiyle her türlü desteği veren Büromuz; özellikle,İlgi Hukuk, yerel ve uluslarası nitelikte, ticari ihtilaflardan kaynaklanan davalar başta olmak üzere her alanda dava, tahkim ve uyuşmazlık çözümü hizmeti vermektedir.

Kurulduğu günden bu güne, çeşitli sektörlerde birçok büyük ölçekli ve karmaşık ihtilafın çözümünde danışmanlık ve dava takip hizmeti verilmiş olup, davaların her aşamada takibi yapılmaktadır.

Bu kapsamda dava ve uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk ve sulh uygun düştüğü ölçüde tercih edilmekte olup, ofisimiz dava neticelenmeden uzlaşma durumunda müvekkillerinin haklarının en üst düzeyde korunmasını gözetir.


Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ve bu doğrultuda gerçekleşen yenilikler ile Türkiye yabancı yatırımcılar için cazip bir ülke haline gelmiştir. Ayrıca son yıllarda ülkemizdeki yabancı nüfusu da ciddi anlamda artmıştır.

Buna bağlı olarak İlgi Hukuk yabancılara geniş yelpazede hukuki hizmet vermektedir.

Bu kapsamda verilen hizmetlerden bazıları şöyledir:Alacağın tahsili amacıyla icra ve iflas takipleri; hem şirket ve şahıs bazında hem de kurum toplu icrası bazında yürütülmektedir.

Bu kapsamda büromuz bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar neticesinde gerekli tecrübeye ve toplu icra takipleri konusunda bilgi birikimine ve teknik donanıma sahiptir.

İcra ve İflas alanındaki her çeşit takip, tecrübeli avukatlar tarafından hızlı biçimde tahsilatı sağlama hedefiyle yürütülmektedir. Destekleyici programlarla birlikte büromuzun call center bölümü, özel olarak tasarlanmış olup teknoloji ve personel açısından yüksek yeterliliktedir.


Büromuz Fikri Mülkiyet Hukuku alanında; marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgili ihlallerin önlenmesi için gerekli hukuki korumanın sağlanması ve dava açılması durumunda dava takibi konusunda hukuki destek vermektedir.

Aynı zamanda; marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ülke içinde ve uluslararası tescilinin sağlanmasında danışmanlık verilmektedir.


Büromuz Ceza Hukuku alanında, soruşturma aşamasından başlayarak, dava açılması durumunda dava takibi hizmeti vermekte olup, talep halinde muhtemel cezai yaptırımlara ilişkin hukuka uygunluk denetimi sağlamaktadır.


İdari ve vergisel uyuşmazlıkların mahkemeler nezdinde dava takibinin yapılmasıyla birlikte, dava öncesi süreç ve yazışmalarda idari mercilerle temas ve uzlaşma arayışları bu alanda İlgi Hukuk’un verdiği hukuki danışmanlıkta önemli bir yerde durmaktadır.

Ayrıca, eğitim alanında faaliyet gösteren okul ve şirketlere eğitim hukuku ve idare hukuku alanında danışmanlık verilmektedir.


Büromuz yazılı veya görsel basın ve medya yoluyla müvekkillerinin kişilik haklarını ihlal eden eylemler neticesinde gerekli tüm hukuki prosedürü yürütmekte, içeriğin kaldırılması, tekzip ve Basın İlan Kurumu başvurularını sağlamaktadır. Ofisimiz, eş zamanlı olarak kişilik haklarına saldırı teşkil eden haberlerin içeriğinin ivedilikle engellenmesi için çalışırken diğer yandan maddi ve manevi tazminat davalarının takibini yapmaktadır.

Ayrıca reklam, telif, yapım, yayın, ajans vb. her türlü medya konularında sözleşmelerin hazırlanması, medya şirketlerinin kurulum süreci, işlem ve faaliyetlerinin hukuki yönden denetlenmesi ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.


Ülkemizde enerji piyasası lisans, izin, ruhsat, özelleştirme, teşvik ve tarifler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenmiş ve geliştirilmiştir. İlgi Hukuk, Elektrik, Doğalgaz, Petrol ve LPG piyasasında faaliyet gösteren müvekkillerine enerji mevzuatı kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İlgi Hukuk, enerji dağıtımı yapan şirketleri tahkim davalarında yabancı partnerleriyle birlikte temsil etmekte ve enerji alanında tahkim tecrübesine sahip dinamik kadroyu nezdinde barındırmaktadır.

Enerji Hukuku alanında hukuki danışmanlık verilen temel konu başlıkları ise şöyledir;İlgi Hukuk, bankacılık ve finans alanında bireysel veya kurumsal ticari finansmana ilişkin konularda hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ofisimiz, gerek cezai gerekse özel hukuk alanında her çeşit ticari finansmana ilişkin TMSF nezdinde yürütülen başvuru ve uzlaşma işlemlerinde müvekkillerini temsil etmektedir. Ayrıca, özellikle kamu bankalarının ve diğer finans şirketlerinin her türlü hak ve alacaklarının takiplerini, ipotek ve teminatlı işlemlerden, kredi sözleşmelerinden, leasing ve faktoring işlemlerinden doğan davalarının takibini uzun yıllardır gelen tecrübesiyle yürütmektedir.

İlgi Hukuk, bankacılık suçları ile ilgili ülkemizde yürütülen kamu davalarının gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamalarında müvekkillerini temsil etmiş, cezai yaptırımları soruşturmanın ve yargılamanın her aşamasında analiz ederek bu doğrultuda hukuki danışmanlığı efektif bir şekilde müvekkillerine sunmuştur.


İlgi Hukuk; uzun yıllardır havacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Aynı zamanda sektör içi birleşme ve devralmalara imza atmış, bu kapsamda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Rekabet Kurumu başvurularını neticelendirmiştir. Hava taksi işletmelerine hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Büromuz, ulusal ve uluslararası havacılık mevzuatına hakim ekibiyle dava ve uyuşmazlıkların çözümünde önemli rol oynamaktadır.