Aile Hukuku

Müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, eşler arasındaki mal rejimleri, soybağı kurulması, evlat edinme, aile malları ile vesayet gibi konular başta olmak üzere tarafların tazminat talepleri, evliliğin iptali davaları, ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine ilişkin tedbir kararları, yabancı mahkemelerin verdiği boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi, velayetin değiştirilmesi gibi aile hukuku alanında doğan uyuşmazlıklarda müvekkillerimizin ilgili Kanun ve Milletlerarası Sözleşmelerden doğan haklarını özel hayatın gizliliği ilkesini gözeterek hizmet vermekteyiz.  

Bu alanda vermiş olduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü
 • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması
 • Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi
 • Boşanma ve soybağına ilişkin davalarının yürütülmesi
 • Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi
 • Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması
 • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
 • Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması
 • Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi
 • Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi
 • Yabancılık unsuru içeren uyuşmazlıklarda kararın tanınması ve tenfizi davalarının yürütülmesi
< Çalışma alanlarına geri dön