Gayrimenkul Hukuku

Büromuz yerli ve yabancı müvekkillerine, çeşitli yatırımcılara gayrimenkul alım satımı, kiralanması, ayni veya şahsi hak tesisi gibi çeşitli konularda hukuki destek ve danışmanlık sağlamaktadır. 

Aynı zamanda gayrimenkul hukukundan doğan ve sınırlı olmamak üzere tapu iptal ve tescil, ecrimisil, ortaklığın giderilmesi, kamulaştırma davalarının takibi yapılmaktadır.

Bu alanda vermiş olduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır:
•    Alım – Satım, Satış Vaadi, İnşaat sözleşmeleri
•    Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri
•    Emlak vergisine ilişkin uyuşmazlıkların çözümü 
•    Hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması (Due Dilligence)
•    Kiralama sözleşmeleri
•    Tapu işlemleri
•    Yabancıların mülk edinmesi
 

< Çalışma alanlarına geri dön