İcra ve İflas Hukuku

İlgi Hukuk bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar neticesinde müvekkillerinin alacaklarının takibinde gerekli tecrübe, bilgi birikimi ve teknik donanıma sahip olup bu hususta uzmanlaşmıştır.

Büromuz, alacağın tahsili amacıyla icra ve iflas takiplerini hem şirket ve şahıs hem de kurumların toplu alacaklarının takibi şeklinde yürüterek çok uzun yıllardır şirketlerin/bankaların toplu alacaklarının takibi işlemlerini sürdürmektedir. 

Müvekkil şirketlerin müşterilerinden tahsil edemediği alacaklarının takibi tecrübeli avukatların yönetim ve denetiminde, uzman adliye personeli ve çağrı merkezi ekibi tarafından hızlı biçimde tahsilatı sağlama hedefiyle yürütülmektedir. 

Destekleyici programlarla birlikte büromuzun call center bölümü, özel olarak tasarlanmış olup teknoloji ve personel açısından yüksek yeterliliktedir. Dijital IP santral ve çeşitli programlarla birlikte borçlular düzenli ve sistemli aranmakta, bu sayede tahsilat oranları ve hızı artmaktadır. 

Büromuz, enerji ve telekomünikasyon alanında Türkiye’nin önde gelen şirketlerine ve Türkiye’nin önde gelen bankalarına uzun yılladır hizmet vermektedir.

İlgi Hukuk olarak, yeni projeler için alacak takibi hizmeti verebilecek tecrübe ve kapasiteye sahibiz.

Bu alanda vermiş olduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır:

•    Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri
•    Borçlu ya da alacaklı müvekkil ile karşı taraf arasındaki borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması
•    İflas Erteleme
•    Kurumsal şirketlerin toplu icra takibi süreçlerinin yürütülmesi
 

< Çalışma alanlarına geri dön