İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İlgi Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize bireysel ve toplu iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, sosyal güvenlik hukuku ile göç hukuku alanlarında uzmanlaşmış avukatlarımız ile, istihdam sürecinin her aşamasında ortaya çıkabilecek ihtilafların çözümünde güncel yasal düzenlemeler ışığında hizmet vermekteyiz.

Bu kapsamda gerekli görüldüğü hallerde müvekkil uygulamasının mevzuata uyumlu hale getirilmesine de destek vererek, müvekkilimizin özel ihtiyaçlarına göre danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Bu alanda vermiş olduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve tadili
  • Çalışma ortamlarının ve özlük dosyalarının yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması
  • İş hukuku kaynaklı ihtilafların sulh, arabuluculuk veya dava yolu ile çözümü
  • İkale sözleşmeleri, iş sözleşmesinin feshine yönelik risk değerlendirmeleri
  • İş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının yürütülmesi
  • İş sözleşmelerinin güncel mevzuat ve Yargıtay kararları ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi
  • Somut duruma göre tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması
  • İş güvenliği alanında ortaya çıkabilecek muhtemel olumsuzluklara ilişkin görüş ve danışmanlık verilmesi
< Çalışma alanlarına geri dön