Kişisel Verilerin Korunması

Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü düzenlemeleri ışığında   2016 yılında yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ülkemizde de yeni bir döneme girilmiştir. Kanun başta olmak üzere kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde İlgi Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize ticari faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri kişisel veri işleme faaliyetlerinde danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.  

Bu kapsamda başta kanun olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde müvekkillerimizin KVKK uyum süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla hukuki destek sağlamaktayız.

KVKK uyum sürecinde vermiş olduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • KVKK kapsamında müvekkillerin tâbi oldukları yükümlülüklerin tespiti ve analizi
  • KVKK kapsamında müvekkillerin kişisel veri işleme hacimlerinin, işlenen veri kategorilerinin, yurtdışı aktarım durumlarının saptanması
  • İlgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi bakımından müvekkille toplantı süreçlerinin yürütülmesi ve mevcut durum analizinin yapılması
  • Müvekkillerin KVKK kapsamında müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi, gerekli şirket politikalarının oluşturulması
  • Kişisel veri envanterlerinin hazırlanması ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”)’ne kayıt işlemlerinin yürütülmesi ve takibi
< Çalışma alanlarına geri dön