Yabancı Yatırımlar ve Vatandaşlık Hukuku

Türkiye, gelişen ekonomisi, dinamik toplumu ve mevcut konumu itibari ile sınırları içerisinde bulunan önemli miktardaki yabancı vatandaşlarında katılımı neticesinde, ticari sektörün günden güne geliştiği bir ülke olmuştur.

İlgi Hukuk Bürosu olarak, uluslararası ekonomik göçün merkezi konumundaki ülkemize yatırım yapmak isteyen yatırımcılara ilgili mevzuat hükümleri kapsamında her türlü avantajı ve kolaylığı sağlayarak Türk hukukuna uygun şekilde faaliyet gösterebilmeleri adına gerekli hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktayız.

Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının kazanılması, kısa ve uzun süreli oturma izni ve çalışma izni başta olmak üzere Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin, yabancı çalışanlarına çalışma izni alabilmeleri için Bakanlık gerekliliklerinin sağlanması ile ilgili şartlardan şirketin muaf tutulması için gerekli başvuruların yapılması hususlarında müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.

Bu alanda vermiş olduğumuz hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını kazanmak etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması
  • Yatırım yapmak isteyen yabancılar için Türkiye’de şirket kuruluşu, devralma ve birleşme işlemleri, irtibat bürosu ve şube açılışı, ortak teşebbüsler, franchising işlemleri ile ilgili danışmanlık
  • İthalat, ihracat, gümrük düzenlemeleri, teşvikler, fikri mülkiyet koruması hususlarında danışmanlık
  • Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izni başvuruları ve oturma izni uzatma başvurularının takibi
  • Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü olan katma değer vergisinden muafiyet başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması
  • Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması ve bu kapsamda çalışma izni edinecek kişilerin eşi ve çocuklarının da aile ikamet izni başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması
  • Yabancı mahkemelerden alınan kararlarının tanınması ve tenfiz işlemleri
< Çalışma alanlarına geri dön